Możliwość rozbudowy zestawu CNC

Data dodania: 04.02.2019


Jednym z istotniejszych aspektów, o których należy bezwzględnie pamiętać przy planowaniu jakiejkolwiek inwestycji w obrabiarki automatyczne i stanowiska CNC w zakładzie produkcyjnym czy warsztacie, jest późniejsza możliwość jego rozbudowy. Zamknięta konfiguracja sprawia, że piły formatowe Olsztyn raz kupione, muszą być już odpowiednio przygotowane z uwzględnieniem wszystkich potrzeb i niezbędnych funkcji do pracy, gdyż nie będzie później możliwości dostawiania kolejnych części, układów czy modułów obrabiarki poszerzającej bazowe funkcje.

Zestawy modernizacyjne CNC

Dla większych firm, które strategicznie planować muszą swój dalszy rozwój i ewentualną zmianę potrzeb produkcyjnych, tylko i wyłącznie otwarte konfiguracje wchodzą w grę. Są to takie maszyny CNC, które pozwalają na swoje późniejsze modyfikowanie i rozbudowę czy poprawę parametrów poprzez dostawianie nowych modułów, części i elementów – jest absolutnie fundamentalne.

Nie wszyscy producenci dbają jednak o to, aby nowe technologie i wprowadzane na rynek dodatki, głowice czy rozwiązania – były kompatybilne z poprzednimi systemami i nadawały się do funkcjonalnego wdrożenia. Tylko i wyłącznie najlepsze firmy na rynku dbają o to wspólną komplementarność nowych technologii i propozycji, dzięki czemu inwestor ma pewność, że kupując w roku 2020 piły formatowe w Olsztynie będzie miał ewentualnie po 5-10 latach możliwość rozbudowania zestawu o nowe suwnice czy zestawy ostrzy specjalistycznych. W ten sposób można mieć pewność, że wraz ze zmianą priorytetów produkcyjnych czy charakteru produkcji albo przejmowaniem kolejnych działań – możliwości produkcyjne firmy nie będą ograniczone poprzez przestarzały i nienadający się do rozbudowy i modernizacji sprzęt.

Takie zestawy modernizacyjne bywają często dużo tańsze dla klientów, którzy w przeszłości kupili „bazę” bezpośrednio od producenta, a teraz zwracają się o wycenę dodatkowych kosztów modernizacyjnych czy adaptacyjnych. Maszyny oferowane przez bardziej podstawowych producentów, w niższych kategoriach cenowych, przeważnie mają ograniczone możliwości w tym zakresie, przez co nie są pierwszym wyborem z perspektywy długoterminowej strategii inwestycyjnej przedsiębiorstwa.

Dodatkowe korzyści umowne

W umowie z producentem lub dystrybutorem maszyny CNC liczyć można na zawarcie kilku istotnych i bardzo przydatnych klauzul z punktu widzenia klienta końcowego. Szczególnie ważne w perspektywie wieloletniego użytkowania pyły formatowej jest naturalnie uzyskanie odpowiednich gwarancji serwisowych. W przypadku usterek i awarii, które nie są objęte standardową umową gwarancyjną czy prawami rękojmi, można jednak napotkać na wysokie koszty.

Warto więc zawczasu negocjować ewentualne preferencyjne warunki finansowe przy naprawach pozagwarancyjnych – jak chociażby rabat udziału własnego w zakupie najkosztowniejszych części zamiennych i podzespołów konstrukcyjnych maszyny. Pro klienckie podejście serwisu do roszczeń klienta i obsługa zgłoszeń reklamacyjnych w sposób korzystny dla niego i profesjonalny – to kolejne czynniki wyróżniające w pełni korzystne oferty od tych mniej konkurencyjnych.

Piły formatowe